SOCOTEC is uw onafhankelijke partner voor GebouwPrestatie sinds 1997 

Energielabel Utiliteitsgebouwen

Een energielabel laat de energieprestatie van het gebouw zien. Ook maakt het energielabel duidelijk welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. De labelklasse voor utiliteitsbouw loopt van A++++ t/m G, dus van weinig naar veel besparingsmogelijkheden.

Welke utiliteitsgebouwen (delen) zijn labelplichtig?

Een (utiliteits)gebouw moet op een transactiemoment (verkoop, verhuur of oplevermoment) voorzien zijn van een energielabel. Het energielabel is verplicht bij gebouwen met de volgende gebruiksfuncties of een combinaties van deze gebruiksfuncties:

  • - Kantoor
  • - Gezondheidszorg (klinisch en niet-klinisch)
  • - Bijeenkomst
  • - Onderwijs
  • - Sport (verwarmd en matig verwarmd)
  • - Logies
  • - Cel- en winkelfunctie
Gebouwsimulatie - Energielabel Utiliteitsgebouwen
Uitzonderingen hierop zijn:

- Monumenten zoals bedoeld in de Monumentenwet of in de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening.
- Alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte kleiner dan 50 m2.
- Gebouw dat in gebruik is voor erediensten en/of religieuze activiteiten (kerk en/of moskee).
- Gebouw dat onteigend is en vervolgens wordt gesloopt.
- Tijdelijk gebouw met een gebruiksduur van maximaal 2 jaar.
- Gebouw waar geen energie gebruikt wordt om het binnenklimaat te regelen (trekkershut of gite).

Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig. Let op: de verloopdatum van uw energielabel; de allereerste energielabels uit 2008 verlopen in 2018.

Energielabel overheidsgebouwen

Voor gebouwen van ministeries, provincies, gemeenten, banken, rechtbanken, waterschappen en stadsdeelkantoren, met een minimale grootte van 250 m2 en die publiek toegankelijk zijn, is altijd een energielabel verplicht. Ook gebouwen die verhuurd worden aan overheidsinstanties vallen onder deze verplichting.

Daarnaast moeten alle maatregelen die op het energielabel van deze gebouwen genoemd staan en in eigendom zijn van de overheid, binnen 10 jaar worden uitgevoerd. Deze gebouwen kunnen ook verduurzaamd worden via andere maatregelen met een gelijkwaardige energiebesparing. 

Vragen?

Heeft u hierover aanvullende vragen, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.