SOCOTEC is uw onafhankelijke partner voor GebouwPrestatie sinds 1997 

Keuring en inspectie woningen

Vooropname (0-METING)

 

Tijdens bouwwerkzaamheden kan er schade ontstaan aan (naastgelegen) gebouwen (belendingen) of infrastructuur. Een vooropname (nulmeting) is essentieel voor iedere bezitter van een pand dat in de directe omgeving staat van waar (zware) bouwwerkzaamheden uitgevoerd zullen worden. Dit geldt niet alleen voor particulieren, maar ook voor aannemers, verzekeraars, gemeenten, bouwbedrijven en wooncorporaties. Door reeds aanwezige gebreken al op voorhand te hebben vastgelegd, kan worden bepaald of de bouwende partij hiervoor wel of niet aansprakelijk is. Blijkt dit het geval, dan is de nulmeting metingsrapportage voor alle betrokken partijen een uitstekend uitgangspunt om de schade te berekenen, lees hier meer.

Vochtinspectie


Vochtproblemen kunnen significante schade veroorzaken aan constructies en hebben verschillende oorzaken. Daarom is het belangrijk om de oorzaak nauwkeurig vast te stellen. Een vochtinspectie helpt u hierbij.
Tijdens een vochtinspectie inspecteren wij de onderdelen die mogelijk verband houden met de aard van het vochtprobleem. Ook wordt bekeken waar het vocht vandaan kan komen en of het probleem vanuit de binnen- of buitenzijde moet worden opgelost.
Na afloop analyseren wij de bevindingen en ontvangt u een uitgebreid rapport en indicatie van de eventuele herstelkosten. Zo kunt u goed geïnformeerd beslissen hoe u verder gaat, lees hier meer.

Meeloopkeuring


Voor een meeloopkeuring bezoekt één van onze deskundigen de woning of het bedrijfspand dat u op het oog heeft. Samen met u wordt het hele pand met een vakkundig oog bekeken, om te zien of de bouwkundige staat in orde is. Eventuele gebreken worden direct aangegeven en besproken, waarbij onze deskundige vaak ook een inschatting van de herstelkosten kan noemen. Een meeloopkeuring is dus een bouwkundige keuring zonder rapport waardoor het ook voordeliger is. Tijdens de meeloopkeuring krijgt u verder eventueel handige onderhoudstips voor uw woning die vaak niet bij iedereen bekend zijn, lees hier meer

Opleveringskeuring


Terwijl de aannemer of andere verkopende partij u door de woning begeleid en alle belangrijke zaken aan en in de woning aan u uitlegt loopt onze bouwkundige inspecteur mee door de woning of het gebouw en beoordeelt of deze voldoet aan alle overeengekomen (redelijke) normen en eisen, de technische omschrijving en de tekeningen. De aankoop van een woning of gebouw is natuurlijk ook een zakelijke overeenkomst, waarin beide partijen hun afspraken moeten nakomen. Indien de aannemer of andere verkopende partij punten niet goed oplevert, dan is het van belang om dit direct goed vast te laten leggen om te voorkomen dat gesteld wordt dat u een en ander heeft aanvaard. Onze bouwkundige inspecteur onderbouwt de geconstateerde gebreken op zakelijke wijze en weerlegt eventuele tegenwerpingen,  lees hier meer.

Veiligheidskeuring Gas-Water-Elektra


Deze keuring, uitgevoerd volgens de NEN8025/BRL14015, is aan te bevelen voor elke woning om te voorkomen dat zaken die ongemerkt defect zijn geraakt tot gevaarlijke of zelfs levensbedreigende situaties kunnen leiden. Veel woningeigenaren, particulier of zakelijk, voeren dit periodiek uit of in elk geval na projecten waarbij aan de infrastructuur voor gas, elektra en water is gewerkt. Tijdens de veiligheidskeuring worden alle installaties, leidingen en kabels van uw elektra-, gas- en wateraansluitingen gecontroleerd en beoordeeld. Zo kijkt de inspecteur naar veiligheidsvoorzieningen en of deze juist zijn toegepast. Ook worden metingen uitgevoerd die controleren of de gasleiding niet lekt, gastoestellen veilig werken, de aardingssystemen nog goed functioneren, er geen verbrandingsgassen in de lucht zitten en of er geen risico op ontwikkeling van de legionellabacterie in de waterleidingen bestaat, lees hier meer.

Offerte aanvragen?

Heeft u hierover aanvullende vragen of wilt u een offerte opvragen, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.